Công ty nội thất BA Architecture

Khách hàng:

b+a architecture

100 W 31st Street, Suite 100

Kansas City, MO 64108

Phone: 816-753-6100

info@baarchitecture.com

Thiết kế trang tin tức cho công ty nội thất, đòi hỏi quy chuẩn thiết kế và phù hợp với trải nghiệm người dùng tại khu vực (US). Dự án đi kèm trang quản lý khách hàng, tương tác với khách hàng thông qua việc gửi file lên và xuống.
Đảm bảo sự liền mạch trong liên lạc